Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 2018_05_25 (innen tudod letölteni)

RÖVIDÍTETT ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

(Ha nagyon sietsz, ebben van összefoglalva a lényeg)

Adataidat a legnagyobb tisztelettel és alázattal kezeljük, visszaélni sosem fogunk vele. Ennek feltételeit minden szinten biztosítjuk számodra. Maradéktalanul betartjuk a hatályos adatvédelmi rendeletek előírásait.

Az adatkezelő adatai: AsterGlass Design Bt. (Asterglass Design Művészeti, Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)

Képviselő: Burjánné Rapák Anna

Székhely: 2051 Biatorbágy Baross Gábor u. 28.

Nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: Cg. 13-06-070356

Adószám: 22413888-1-13

Közösségi adószám: HU22413888.

Adatkezelés nyilvántartási számai: NAIH-79025/2014. , NAIH-79867/2014. , NAIH-79866/2014. , NAIH-126227/2017

Adatvédelmi tisztségviselő: nem szükséges alkalmaznunk

Ha kérdésed van, gondod, problémád, panaszod, kérlek itt jelezd első körben, segítünk, intézzük:

Kádi-Burján Eszter [email protected] vagy [email protected], Tel: 06 20 584 15 22.

Részletes Adatvédelmi tájékoztatónkat lentebb találod.

 1. május 25.

  Adatkezelési tájékoztató

(Hatályos: 2018. május 25.)

Mi a célja ezen adatkezelési tájékoztatónak?

Az adatvédelem rendkívül fontos számunkra, és szeretnénk átláthatóságot

biztosítani azzal kapcsolatban, hogy hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait és hogyan dolgozunk azokkal.  Kérjük, olvassa el ezt a tájékoztatót, és amennyiben bármiféle kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal!

 

A jelen tájékoztató célja, hogy az Asterglass Design Bt., a továbbiakban Adatkezelő, az érintetteket, így különösen az Ügyfeleket, érdeklődőket  az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztassa a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden tényről. A tájékoztató információt ad az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, a kezelendő adatok köréről, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosultak személyéről, az adatkezelés időtartamáról, az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről a hatályos vonatkozó hazai jogszabályok és az EU GDPR rendelete rendelkezéseinek megfelelően.

 

Honnan származnak  az adatok?

Asterglass Design Bt. jelenleg  használt online felületei az alábbiak:

www.uvegrekattanva.hu

uvegrekattanva.sensei.hu

www.meselampa.hu

www.meska.hu/aster

www.facebook.com/uvegrekattanva

www.facebook.com/meselampa

www.facebook.com/asterglassdesign

Milyen adatokat kezelünk?

Általánosságban az Ön személyes adatait az alábbiak érdekében kezeljük:

 • az adatok az Ön által igénybe vett szolgáltatás vagy termék megrendelés biztosításához szükségesek
 • az adatokra az Ön felhasználói élményének javítása érdekében van szükség
 • Ön hozzájárult az adatai gyűjtéséhez és felhasználásához.

 

Az általunk végzett adatkezelés lehet önkéntes, azaz az Ön

hozzájárulásán alapuló vagy kötelező, azaz jogszabály által előírt.

 

Általánosságban az alábbi célok és jogalap alapján végzünk adatkezelést:

 • az Önnel kötött szerződés teljesítése, az Önnek nyújtott szolgáltatás, vagy megrendelt termék nyújtása
 • a jogszabályok által a számunkra előírt kötelezettségek teljesítése
 • Ön előzetes, önkéntes, kifejezett és teljes körű tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

 

Általánosságban az alábbi forrásból származó személyes adatokat kezelünk:

 • az Ön által megadott adatok
 • a szolgáltatás nyújtása, termék vásárlása, megrendelése során a birtokunkba került adatok.

Az általunk kezelt adatok körére, az adatkezelés céljára és jogalapjára vonatkozó részletes információt a könnyebb áttekinthetőség érdekében – az egyes adatkezelési célok szerinti bontásban – a tájékoztató végén található táblázatban találja.

 

Mennyi ideig kezelik az adataimat?

Személyes adatait kizárólag jogszerű célokból, az ezen célok megvalósításához szükséges ideig kezeljük. Ha a továbbiakban már nincs szükségünk a személyes adataira, azokat biztonságos módon

töröljük.

 

Általánosságban az Ön személyes adatait az alábbi ideig kezeljük:

 • jogszabályban meghatározott ideig
 • a cél megvalósulásig
 • az Ön által adott hozzájárulás visszavonásáig.

 

Az általunk kezelt adatok adatkezelési időtartamára vonatkozó részletes információt a könnyebb áttekinthetőség érdekében – az egyes adatkezelési célok szerinti bontásban – a tájékoztató végén található táblázatban találja.

 

ADATKEZELŐ

 

Ki kezeli az adataimat és kikkel osztják meg azokat?

Az Ön személyes adatait kizárólag a Asterglass Design Bt. kezeli adatkezelőként.

 

Az Asterglass Design Bt.  adatai

AsterGlass Design Művészeti, Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: 2051 Biatorbágy Baross Gábor u. 28.

Nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: Cg. 13-06-070356

Adószám: 22413888-1-13

Közösségi adószám: HU22413888.

Adatkezelés nyilvántartási számai: NAIH-79025/2014. , NAIH-79867/2014. , NAIH-79866/2014. , NAIH-126227/2017

 

 

 

ADATFELDOLGOZÓ PARTNEREINK

A vonatkozó jogszabályok ellenkező rendelkezése hiányában az Ön személyes adatait harmadik felekkel nem osztjuk meg, kizárólag adatfeldolgozóinknak adjuk át a velük történő szerződéskötést követően.

Minden ilyen esetben gondoskodunk arról, hogy az adott adatfeldolgozó megfelelő műszaki és szervezeti intézkedést alkalmazzon az adatok biztonságának megőrzésére

 

Adatfeldolgozó partnereink:

Adatfeldolgozó Elérhetőség Cím Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége
MediaCenter Hungary Kft. 76 / 575-023 6000, Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6 A vállalkozás webtárhely- és domain szolgáltatását

biztosítja

 

E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt 06-20/222-0011

[email protected]

1106 Budapest, Fehér út 10. White Office Irodaház II. épület 2. emelet Webgalamb hírlevélküldő szoftver üzemeltetője
Salesautopilot Kft.

 

Tel: (+36) 1 490 0172 1024 Budapest, Margit krt.

31-33. félemelet 4

 

Érdeklődő és vásárlói adatok tárolása, és

marketing célzatú kommunikáció támogatása a

szoftver segítségével

 

KBOSS.hu Kft.

 

[email protected]

 

1031 Budapest, Záhony

utca 7

 

Számlázz.hu  — Vásárlásokhoz kötődő számlázási adatok kezelése

a számla kiállításhoz.

 

Horváth Margit, könyvelő [email protected] 9484 Pereszteg, Széchenyi u. 87. Könyvelési feladatok ellátását segítik a vállalkozás

számára

 

Barion Payment Zrt tel: +36 1 464 7099 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5. Bankkártyás és online fizetés szolgáltató
Reklen Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Ambrus Roland

+36 70 250-9970

 

7627 Pécs, Nagymeszes dűlő 39/B 2/7. Sensei tanfolyamkezelő rendszer
MESKA.HU Kft.

 

www.meska.hu 1212 Budapest, Szebeni u. 44. Kézműves online bolt szolgáltató
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. https://www.paypal.com 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg Az Adatkezelők PayPal számlájának kezelése, bankszámla használat során igénybe vett tevékenység.

 

 

A Asterglass Design Bt. adatfeldolgozóin kívül más harmadik személlyel nem osztja meg az Ön adatait.

 

ADATVÉDELEM, ADATBIZTONSÁG

Hogyan védik az adataimat?

Az Adatkezelő

 • az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
 • a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli, a munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő,
 • az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el,
 • az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi,amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van,
 • a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről,
 • biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.

 

ÉRINTETTEK ADATVÉDELMI JOGAI

 

Milyen adatvédelmi jogok illetik meg Önt?

Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen az adatvédelmi jogaival. Ennek érdekében az alábbiakban igyekszünk felsorolni, hogy milyen adatvédelmi jogokkal élhet a ránk bízott adataival kapcsolatban.

 

AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett  jogait.

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tömören, átláthatóan, érthetően, könnyen hozzáférhetően  tájékoztatást kapjon.

Jelen tájékoztató mellett az alábbi elérhetőségen kérhet további információt: [email protected], [email protected]

 

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy  az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy  személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó  információkhoz hozzáférést kapjon. Ezt megkérheti az [email protected] email címen.

 

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az  Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –egyebek mellett  kiegészítő nyilatkozat útján történő–kiegészítését az [email protected] email címen.

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az  Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az  Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok  valamelyike fennáll.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a  rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek. A korlátozáshoz való jogát minden érintett a következő email-címen érvényesítheti: [email protected].

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség társul.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy  Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az adatokat az Adatkezelő minden esetben txt, vagy csv formátumban adja át az érintettnek, vagy az érintett által igényelt adatkezelőnek. Az adatkezelő kiköti,hogy átadott adatok további biztonságáért nem felel az átadást követően. Az adathordozhatósághoz való jogát az érintett a következő elérhetőségen érvényesítheti: [email protected]

 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak használata ellen – jogos érdeken illetve közhatalmi jogosítványon mint jogalapokon alapuló adatkezelések ellen.

 

PANASZKEZELÉS

 

Hová fordulhatok kérdésemmel, panaszommal, kifogásommal?

 

Ha bármilyen kérdése, aggodalma vagy panasza merül fel a jelen adatvédelmi tájékoztatással vagy az adatai általunk történő kezelésével kapcsolatban, forduljon bizalommal hozzánk a következő elérhetőségeken:

 

Kádi-Burján Eszter

Asterglass Design Bt.

Cím: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 28.

E-mail: [email protected] vagy [email protected] email címek valamelyikén,

Telefonszám: 06 20 584 15 22

 

Megkeresésére igyekszünk a legjobb tudásunk szerint, a lehető leggyorsabban, de legfeljebb 14 napon belül válaszolni.

Amennyiben Ön az adatai kezelése ellen tiltakozik, akkor válaszunkat 3 napon belül küldjük meg Önnek.

 

Személyes adatai kezeléséért az Asterglass Design Bt. felel, a működésünkre vonatkozó valamennyi szabály, így az adatvédelmi jogszabályok betartása mellett.

 

Ha panaszt tett, és nem elégedett a válaszunkkal vagy kérését elutasítottuk vagy úgy érzi, hogy az Ön adatvédelmi jogai egyéb módon megsértésre kerültek, panaszával, kérésével az alábbi helyekhez fordulhat:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1)391-1400

URL: http://naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih

valamint az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróságon.

 

A COOKIE-K HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

Cookie-k (Sütik) kezelése

A sütik feladata információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A cookie-k fajtái

Google Analytics cookieHarmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika): A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra. Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a  weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

A cookie-k használata

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében, valamint a Facebook.

Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtathat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

Hogyan tudom beállítani a Cookie-kat?

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
– hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
– hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
– hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

Az Asterglass Design Bt. által üzemeltetett honlapokon,oldalakon használt cookie-k nem okoznak kárt a Felhasználó számítógépében és nem tartalmaznak vírust. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE (Milyen személyes adatokat kezelnek?)

Adattípusok Kezelt személyes adatok köre

 

Az adatok összegyűjtésének módja és esetleges továbbítása:

 

Az adatkezelés célja:

 

Az adatkezelés időtartama: 

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés és során

 

Név, telefonszám, email Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez bármilyen kapcsolatfelvételi módon, például telefon, e-mail, Facebook üzenet, Skype, személyes találkozás stb.

 

Az információkat az Adatkezelő a felmerült kérdések megválaszolására és a rájuk bízott feladatok elvégzésére használja. A Honlap látogatható személyes adatok megadása nélkül is.

 

A szerződés, megállapodás szerint.

 

jogos érdek
Megrendelés során megismert és kezelt adatok

 

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Cégnév
 • Számlázási cím (irsz., város, közterület, házszám, emelet, ajtó)
 • Postázási cím (irsz., város, közterület, házszám, emelet, ajtó)
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Választott tanfolyam
 • Választott termék
 • Megjegyzés mezőbe beírt információk
 • az oldalakon  végzett vásárlások adatai (részletes kosártartalom: termék megnevezése és termékkódja,leírása, darabszáma, egységára, mennyisége, mértékegysége, fotója).

 

 

Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez

Az adat címzettjei lehetnek: futárszolgálat, MPL postaszolgálat a teljesítéshez, könyvelő  adatfeldolgozási célból

 

Az Adatkezelők jogi, közigazgatási, szerződéses kötelezettségeinek teljesítése végett. Például: számla kiállítása, elküldése, a NAV részére szükséges nyilvántartások elkészítése, szerződés teljesítése.

A szerződés előkészítése, annak

megkötése, szerződés teljesítése és

figyelemmel kísérése, ennek körében

kapcsolattartás az érintettel, szolgáltatás

minőségének javítása

 

 

Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a megrendelés során számla keletkezett, de Ön a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. Amennyiben Ön eláll a megrendeléstől, a megrendelés adatait töröljük rendszerünkből, ahogy az elállási szándék tudomásunkra jutott.

 

bizonylatolási kötelezettség, jogszabályi kötelezettség
Számlázás során megismert és kezelt adatok

 

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Számlázási cím (irsz., város, közterület, házszám, emelet, ajtó)
 • Postázási cím (irsz., város, közterület, házszám, emelet, ajtó)
 • Bankszámla szám
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Választott tanfolyam
 • Választott termék
 • Megjegyzés mezőbe beírt információk
 • Felhasználónév
 • Jelszó

 

Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez.

Az adat címzettjei:könyvelő, CRM rendszer adatfeldolgozási célból

 

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § 1-2. bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

 

A kiállított számlákat Sztv. 169. § 2. bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

 

Hírlevél feliratkozáskor megismert és kezelt adatok

 

 • Keresztnév
 • E-mail cím

 

Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez.

Az adat címzettjei: hírlevélküldő rendszer  adatfeldolgozási célból

 

a legfrissebb hírekről és a aktuális ajánlatokról való tájékoztatás érdekében. Az Adatkezelők a feliratkozó előzetes és kifejezett beleegyezésével személyes adatait olyan marketing- és reklámtevékenységekre is felhasználhatják, mint például információ küldése a termékekről és szolgáltatásairól, melyekről úgy gondolják, hogy érdekes lehet a feliratkozó számára, e-mailben. A feliratkozó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, vagy jelezheti az [email protected] vagy az [email protected]  címen, ha a továbbiakban nem szeretné, hogy adatait marketing- és reklámcélokra használják fel az Adatkezelők.

A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentésre került.

Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.

 

önkéntes hozzájárulás
uvegrekattanva.sensei.hu  zárt, online tanfolyami weboldalon való regisztráció/tagságvásárlás majd rendeltetésszerű használat során megismert és kezelt adatok

 

 • Keresztnév
 • Vezetéknév
 • E-mail cím
 • Település
 • Választott tanfolyam
 • Felhasználónév
 • Jelszó
 • Hozzászólások
 • Utolsó belépés dátuma
 • Utolsó belépés IP címe
 • Utolsó bejelentkezve töltött session időtartama
 • Megtekintett aloldalak url-je, időpontja
 • nicknév

 

Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez.

Az adat címzettjei: Sensei tanfolyamkezelő rendszer  adatfeldolgozási célból

 

A regisztráció feldolgozása, valamint a jogszerű felhasználás ellenőrzése végett. Egyes funkciók csak regisztrált tagoknak vannak fenntartva. -ilyen például, de nem kizárólag, a zárt tagsági oldalon lévő videók, cikkek megtekintése, valamint a hozzászólások olvasása, elküldése. Az adatok kizárólag statisztikai és biztonsági célokat szolgálnak, senkinek nem adjuk ki, kivéve a törvény által előírt eseteket.

 

Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.

 

önkéntes hozzájárulás
A weboldalak használata során statisztikai programok által gyűjtött és kezelt adatok

 

A Honlap látogatottsági adatait a Google Analytics és a Facebook szolgáltatás igénybe vételével mérik az Adatkezelők. A szolgáltatás során webanalitikai információk kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi irányelveiről bővebb információ itt olvasható: https://support.google.com/analytics/answer/2700409. A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Minden adat, melyet a Google Analytics és a Facebook gyűjt.

 

Az így megszerzett adatok által fejleszteni a weboldalakat, a szolgáltatásokat, valamint a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket megjeleníteni a Facebook felületén.

 

A Honlap meglátogatásakor felugró ablakban a látogató jóváhagyhatja a külső szolgáltatók által használt cookie-kat, vagy lehetősége van azokat letiltani.  A Honlap alapbeállítása az, hogy nem használ semmilyen cookie-t addig, amíg a látogató ezeket, vagy ezek egy részét nem engedélyezi. Amennyiben a látogató jóváhagyja, a külső programok továbbítják a fent részletezett adatokat. Amennyiben a látogató a későbbiekben szeretné visszavonni a cookie-kal kapcsolatos jóváhagyását, ezt a következőképp teheti meg:

 1. lépés: Törli a böngészőjében a cookie-kat, ehhez segítséget az alábbi oldalakon találhat:
 1. lépés: Betölti a weboldalt, ahol az ismét felugró ablakban letiltja a cookie-k használatát.

 

A szolgáltatások használatának végéig.

 

önkéntes hozzájárulás
Piackutatás során megismert és kezelt adatok

 

a piackutatás során megadott adatok. Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez.

 

Tájékozódás a fogyasztói igényekről, a piacszegmentációhoz szükséges információk begyűjtése, a piaci méret és piaci potenciál feltárása.

 

Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.

 

önkéntes hozzájárulás
Cookie-k alapján megismert és kezelt adatok

 

A Honlap meglátogatásakor felugró ablakban a látogató jóváhagyhatja a külső szolgáltatók által használt cookie-kat, vagy lehetősége van azokat letiltani.  A Honlap alapbeállítása az, hogy nem használ semmilyen cookie-t addig, amíg a látogató ezeket, vagy ezek egy részét nem engedélyezi. Amennyiben a látogató jóváhagyja, a külső programok továbbítják a fent részletezett adatokat. Amennyiben a látogató a későbbiekben szeretné visszavonni a cookie-kal kapcsolatos jóváhagyását, ezt a következőképp teheti meg:

 1. lépés: Törli a böngészőjében a cookie-kat, ehhez segítséget az alábbi oldalakon találhat:
 1. lépés: Betölti a weboldalt, ahol az ismét felugró ablakban letiltja a cookie-k használatát.

 

Automatikus, de nem kötelező.

 

Az Adatkezelők a marketingkommunikáció folyamatos optimalizációja, név nélküli és piaci elemzések céljából a Google Analytics-et és a Facebookot is használja, ezért a felhasználási adatokhoz ezek a szolgáltatók is hozzáférnek. A Google tájékoztatása a cookie-k használatáról: https://google.com/policies/technologies/cookies. A Facebook tájékoztatása a cookie-k használatáról: https://www.facebook.com/policies/cookies/#.

 

Az adatkezelés időtartama elsősorban a látogató böngészőjének beállításától függ (lásd:: “A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás”). Az adatok a Google-ben 24, a Facebookon 6 hónap után törlődnek, kivéve, ha újabb látogatást eszközöl a felhasználó, ekkor az időtartam újraindul.

 

önkéntes hozzájárulás
Referenciák feltüntetése és ajánlás kérésekor megismert és kezelt adatok

 

Amit az érintett átad, például név, fénykép, weboldal címe.

 

Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez, és képernyőkép készítése a képes referenciához.

 

Az Adatkezelő  ügyfeleiktől származó visszajelzésekből válogatást közölnek a Honlapjukon, illetve marketing és értékesítési anyagaikban. Az adatok megadása nem kötelező az együttműködéshez, és bármikor kérhető a referenciaként adott adatok törlése.

 

Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.

 

önkéntes hozzájárulás
Események, nyereményjátékok és egyéb promóciók, valamint hirdetések során megismert és kezelt adatok

 

az adott esemény, nyereményjáték, promóció vagy hirdetés során megadott adatok. Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez.

 

Az adott esemény, nyereményjáték vagy promóció népszerűsítése, a Honlap és/vagy a vállalkozás szolgáltatásának népszerűsítése. Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.

 

önkéntes hozzájárulás
Egyéb megismert és kezelt adatok

 

Amennyiben az Adatkezelők további adatkezelést kívánnak végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújtanak az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

 

 

Honnan származnak ezek az adatok?

Asterglass Design Bt. által kezelt személyes adatok listája az alábbi honlapok valamelyikén:

www.meselampa.hu

www.uvegrekattanva.hu

uvegrekattanva.sensei.hu

 

Záró rendelkezések

A webhely üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa – erről természetesen minden esetben Felhasználót tájékoztatja. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat. Az Adatvédelmi szabályzat mindenkori aktuális változata a Weboldal megfelelő menüpontjában mindenkor elérhető és minden  emailben linkkel könnyen elérhető.

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a szolgáltatásokat és természetesen a Weblapokat sem.

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET
• 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

 • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről.